PROJEKTY

Liczba ukończonych obiektów, zaczynające się 1988 do chwili obecnej:

1. Budowa fundamenty palowe, podpornыh Voice, wzmacniający – więcej 130.

2. Opracowanie i przygotowanie dokumentacji projektowej – więcej 200.

3. Pale testowe – więcej 160 kawałki.

4. wsparcie techniczne, Konsultacje i nadzór przy budowie fundamentów – więcej 320.

5. Zastosowanie skutecznej w / w stosy – więcej 10 000 kawałki.