Fundacja na miękkim podłożu

Fundamenty w bagno lub na ziemi, zawierający torf, Warstwę osiadanie.

Fundamenty domów na miękkiej ziemi i powodzi zaleca się wykonywać na betonowych palach.

Odwadnianie zrobić w takiej sytuacji więcej niż nieopłacalna. W związku z tym, element nośny na fundamencie, w większości przypadków, Fundacja jest stos betonowych palach, głębinowy wcięcie. Sterty są słabe, osiadanie warstw gruntowych i opierają się na znaku, uzyskaniu niezbędnej nośności.

Fundamenty palowe z tratwy (czasami piec) Odpowiednie dla wszystkich gleb, особенно рекомендуемый для грунтов подверженных пучению, а также для рыхлых песчаных, водонасыщенных песков или просадочных верхних слоев.