Prace projektowe

Przedsiębiorstwo «VIF», Jesteśmy posiadające duże doświadczenie w realizacji projektów i, gotowy do świadczenia usług w ramach przygotowań dokumentacja projektowa każdy plac budowy.

dokumentacja projektowa Obejmuje rysunków, szacunki, noty objaśniające, sprawozdania z badań technicznych i innych dokumentów.

Prace projektowe, lub projekt - projekt mający na celu stworzenie procesu, prototyp, prototyp domniemanego lub możliwego obiektu, stany. Projekt obejmuje opracowanie projektu, inżynieria i inna dokumentacja techniczna, przeznaczony do budowy, rozwój nowych typów i modeli. W procesie projektowania przeprowadzone obliczenia techniczne i ekonomiczne, schemat, grafika, noty objaśniające, szacunki, obliczanie i opis. Jej wynikiem jest projekt.

i

i

i

i

i

i