Wzmacnianie fundamentów

Najbardziej skutecznym środkiem wzmocnienia fundamentów, zwłaszcza w niejednorodnych struktur deformacyjnych, są wykonane z żelbetowych palach, które nie wymagają dużo miejsca i wymiary zawarte są w pracy od razu po nurkowaniu na znaku.

Przeprowadzając wzmocnienia podstaw, konstrukcja istniejącego fundamentu powinna być obliczona na postrzeganiu wysiłków wcięcia obciążenia.

obliczanie wzmocnienia fundamentów przeprowadzone na dwóch grupach stanów granicznych, biorąc pod uwagę wymagania odpowiednich przepisów (DBN, SNIP). Nośność istniejącego fundamentu jest określana w świetle aktualnego stanu (wear), właściwości wytrzymałościowe materiałów bazowych i gleby.

Jeśli podczas operacji był kompletną stabilizację osadu bazowej w ramach istniejącego fundamentu, szacowane elementy wzmacniające opadowe są ustalane wyłącznie na dodatkowym obciążeniu.

W tym przypadku maksymalne dopuszczalne zanurzenie jest przypisany w oparciu o stan konstrukcji nadziemnych zrekonstruowanych budynków i związane z nim sąsiadujących obiektów (przejścia, galeria, komunikacja). W celu oddzielenia osadu fundamentów określa się z uwzględnieniem wpływu obciążenia od przylegających podstawach metodą punktów narożnych.

Firma "VIF" ma duże doświadczenie wzmacnianie istniejących fundamentów od domków do budynków wysokościowych.